bell close
تخفیفات
به مناسبت شب یلدا، سفارش بدید و تخفیف بگیرید
درخواست تخفیف شرایط تخفیف
تاریخ اتمام: 25 دی ماه 1399

خرید آنلاین گشت ایتالیا (رم)

icon
گشت
icon
تائید و ثبت
ایتالیا
برای شهروندان
ایران

ویزای تجاری

Business visa

نیاز دارد

ویزای تحصیلی

Student visa

نیاز دارد

ویزای توریستی

Tourist visa

نیاز دارد
قیمت کل: 25,900,000 تومان
برای ثبت اطلاعات، نیاز است وارد شوید.
نوع ویزا مدت اعتبار ویزا مدت اخذ ویزا قیمت
بزرگسال: 25,900,000
بزرگسال
up
1
down
مرحله بعد