ویزای اعتباری منطقه محدود چیست؟ (شرایط اخذ و قوانین) (Limited territorial validity visa LTV)

ویزای اعتباری منطقه محدود چیست؟ (شرایط اخذ و قوانین) (Limited territorial validity visa LTV)

 ویزای اعتباری منطقه محدود یا LTV، این امکان را به مسافر می‌دهد تا فقط در کشور شنگن که ویزا را صادر کرده است، و یا در برخی موارد در کشورهای خاص حوزه شنگن که هنگام درخواست ویزا، ذکر شده است، سفر کند. بنابراین این ویزا، برای سفر به دیگر کشورهای شنگن، فاقد اعتبار است.
این نوع ویزا ممکن است برای افرادی صادر شود که هنوز سند مسافرتی معتبری ندارند اما به دلیل برخی شرایط اضطراری و مهم،  باید به منطقه شنگن سفر کند.

 شرایط اخذ ویزای اعتباری منطقه محدود چیست؟

  1. این نوع ویزا در شرایط خاص و به هدف بشر دوستانه، منافع ملی و تعهدات بین المللی برای متقاضی صادر می‌گردد.

 

قوانین اخذ ویزای اعتباری منطقه محدود چیست؟

  1. دارنده این نوع ویزا نمی‌تواند از طریق کشورهای دیگر شنگن که هدف اصلی و نهایی سفر نیستند، وارد و یا از آن‌ها عبور کند.
  2. این ویزا، به صورت یک بار ورود و چندبار ورود صادر می‌گردد.
  3. متقاضی می‌تواند، در صورت واجدالشرایط بودن، بدون داشتن پاسپورت سفر کند.

 

 


اشتراک گذاری: