ویزای کار مذهبی چیست؟ (شرایط اخذ و قوانین) Religious Work Visa

ویزای کار مذهبی چیست؟ (شرایط اخذ و قوانین) Religious Work Visa

ویزای کار مذهبی، یکی از شیوه‌های ورود به کشور خارجی است که فرد متقاضی ویزا به هدف اشتغال در یک موسسه مذهبی قصد ورود به آن کشور را دارد. ویزای کار مذهبی از جمله ویزاهای بلند مدت بوده و فرد متقاضی از یک سال تا 2 سال به توجه به قوانین کشور مورد نظر اجازه اشتغال در آن کشور را دارد.

 شرایط اخذ ویزای کار مذهبی چیست؟

به منظور اخذ ویزای کار مذهبی، فرد متقاضی ویزا باید سابقه کار لازم را در زمینه اشتغال به کار مذهبی را دارا باشد. سپس فرد متقاضی‌ معرفی‌نامه‌ای از موسسه مذهبی مورد نظر در کشور مبدا را تهیه و به سفارت کشور خارجی مورد نظر ارائه می دهد. برای اخذ ویزای مذهبی کار، دعوتنامه از موسسه مذهبی در کشور مورد نظر نیز الزامی است.

 

قوانین اخذ ویزای کار مذهبی چیست؟

فرد متقاضی ویزای کار مذهبی، اجازه اشتغال در زمینه کاری دیگر را نداشته و حق تحصیل در کشور خارجی را نیز ندارد. ویزای کار مذهبی پس از اتمام اعتبار با توجه به صلاحدید و قوانین کشور خارجی مورد نظر قابل تمدید است. فرد متقاضی ویزای مذهبی در مدت اقامت در کشور مورد نظر اجازه همراهی خانواده خود را ندارد.

 

مدارک لازم برای اخذ ویزای کار مذهبی کدامند؟

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای کار مذهبی، با توجه به زمینه کاری فرد متقاضی و قوانین کشورهای مختلف متفاوت است. در ادامه برخی از مدارک مورد نیاز معمول برای اخذ ویزای مذهبی کار آورده می‌شود.

  • پاسپورت
  • معرفی‌نامه از موسسه مذهبی مبدا
  • دعوتنامه از موسسه مذهبی مقصد
  • گواهی تمکن مالی و اقامتی توسط موسسه مذهبی مقصد
  • تکمیل مشخصات فردی مانند وضعیت تاهل، محل کار و غیره
  • بیمه مسافرتی
  • سابقه کار مفید فرد متقاضی در زمینه اشتغال مذهبی مورد نظر

اشتراک گذاری: