مدارک ویزا توریستی برزیل (تهران)

icon
ویزا
icon
لیست مدارک
icon
افزودن مدارک
icon
آدرس و زمان تحویل مدارک
icon
تائید و ثبت
قیمت کل: 53,900,000 ریال
در مورد مدارک ویزای توریستی برزیل به یاد داشته باشید: 1- من و سفر ممکن است مبلغ 300 میلیون تومان ضمانت بازگشت به شکل ضماتنامه بانکی از شما دریافت کند. 2- اگر در برزیل میزبان رسمی دارید، ارائه دعوتنامه دارای آدرس، تلفن تماس و امضاء تایید شده محضری میزبان می‌تواند جایگزین رزرو هتل شود. 3- با توجه به شرایط، ممکن است از خانم‌ها و زوج‌ها گواهی تزریق واکسن تب زرد خواسته شود.
گواهی تمکن مالی (30 میلیون تومان)
گواهی تمکن مالی (30 میلیون تومان)
کپی گردش حساب (سه ماه اخیر)
کپی گردش حساب (سه ماه اخیر)
فیش حقوقی
فیش حقوقی
لیست سوابق بیمه تامین اجتماعی
لیست سوابق بیمه تامین اجتماعی
تکمیل فرم درخواست ویزا
تکمیل فرم درخواست ویزا
رزرو بلیط هواپیما رفت و برگشت
رزرو بلیط هواپیما رفت و برگشت
اصل گذرنامه با شش ماه اعتبار
اصل گذرنامه با شش ماه اعتبار
اصل گذرنامه‌های قدیمی
اصل گذرنامه‌های قدیمی
عکس 4*3 سانتی‌متر (بیومتریک)
عکس 4*3 سانتی‌متر (بیومتریک)
ترجمه سند ملکی به نام شخص متقاضی
ترجمه سند ملکی به نام شخص متقاضی
ترجمه شناسنامه (ترجمه رسمی انگلیسی)
ترجمه شناسنامه (ترجمه رسمی انگلیسی)
رزرو هتل
رزرو هتل
گواهی تمکن مالی (30 میلیون تومان): گواهی تمکن مالی برای هر نفر باید بیشتر از 30 میلیون تومان (300 میلیون ریال) باشد. این گواهی توسط بانک ارائه می‌شود.
کپی گردش حساب (سه ماه اخیر): گردش حساب سه ماهه متقاضی که به تایید بانک رسیده باشد و نشان دهنده جریان مالی فرد باشد. همچنین باید نام متقاضی به عنوان دارنده حساب، مانده حساب و تاریخ اظهارنامه به وضوح نشان داده شده باشد.
فیش حقوقی: فیش حقوقی سه ماه اخیر
لیست سوابق بیمه تامین اجتماعی: لیست سوابق بیمه باید به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.
تکمیل فرم درخواست ویزا: این فرم توسط ما ارائه می‌شود.
رزرو بلیط هواپیما رفت و برگشت: نیاز به رزرو قطعی بلیط پرواز نیست.
اصل گذرنامه با شش ماه اعتبار: گذرنامه باید امضا شده و دارای بیش از شش ماه اعتبار از تاریخ شروع سفر باشد. دقت کنید حتما دو صفحه خالی متوالی در گذرنامه وجود داشته باشد.
عکس 4*3 سانتی‌متر (بیومتریک): عکس باید جدید باشد. از روبرو با پس زمینه سفید گرفته شده و سر و شانه‌ها بطور کامل در تصویر مشخص باشند، هرگونه کلاه یا سرپوش مورد تائید نیست ولی اگر شال یا روسری بدلایل مذهبی به سر داشته باشید مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر عینکی هستید توجه کنید شیشه عینکتان نور را برگشت ندهد. نکته دیگر در مورد عینک در عکس این است که عینک‌های دودی، رنگی و عینک‌های با فریم بزرگ مورد قبول نیستند.
ترجمه سند ملکی به نام شخص متقاضی: در صورتی که مسافر سند ملکی نداشته باشد خللی در دریافت ویزا ایجاد نمی‌شود، اما در صورت وجود، ارائه آن روند دریافت ویزا را مطمئن‌تر خواهد کرد.
ترجمه شناسنامه (ترجمه رسمی انگلیسی): تمام صفحات باید به زبان انگلیسی ترجمه شود و مهر دارالترجمه رسمی داشته باشد. ترجمه‌های رسمی به همراه کپی از اصل شناسنامه ارائه می‌شوند.
رزرو هتل: رزرو هتل بر مبنای برنامه سفر لازم است.

خدمات جانبی که شامل هزینه می‌شود:

1,500,000 ریال
در صورتی که امکان تهیه را ندارید، توسط ما قابل انج 500,000 ریال
درخواست