bell close
تخفیفات
به مناسبت شب یلدا، سفارش بدید و تخفیف بگیرید
درخواست تخفیف شرایط تخفیف
تاریخ اتمام: 25 دی ماه 1399

خرید آنلاین گشت ترکیه (استانبول)

icon
گشت
icon
تائید و ثبت
ترکیه
برای شهروندان
ایران

ویزای تجاری

Business visa

نیاز دارد

ویزای توریستی

Tourist visa

نیاز ندارد

ویزای کار

Work visa

نیاز دارد
قیمت کل: 1,137,500 تومان
برای ثبت اطلاعات، نیاز است وارد شوید.
نوع ویزا مدت اعتبار ویزا مدت اخذ ویزا قیمت
بزرگسال: 1,137,500
بزرگسال
up
1
down
مرحله بعد